Logo Quán Ruốc

Thơ và Thơ phổ nhạc

THƠ – TƯƠNG TƯ KINH

QUA MẤY NGÕ HOA

TRĂNG Ở HIÊN NGOÀI

CON VỀ THĂM MẠ

TRONG MƯA GIÔNG CHIM BIẾT LỐI BAY VỀ

CHĂN VỊT Ở PHƯƠNG NAM

VẼ

THIÊNG

THEO VỀ

LỜI TỰA TẬP THƠ DỊU KHÚC VÀ BÀI THƠ NHỊP SÁU TÁM CHO MÙA THU NƯỚC LŨ