Logo Quán Ruốc

Thơ và Thơ phổ nhạc

THƠ MƯỜNG MÁN

Lời tựa tập thơ Dịu Khúc và bài thơ Nhịp Sáu Tám Cho Mùa Thu Nước Lũ

Lóc Cóc Ngựa Thồ…

HÃY LÀ CƠN GIÓ THỔI

Qua đò cồn hến

Yêu chàng

Trái mơ

Tình đôi khi

Phút lặng thinh

Hôm qua