Thơ và Thơ phổ nhạc

Về

Huế về

Hát rong qua muôn trùng

Dạ khúc

Chút mưa thơm

Bài ru đồng bằng

Qua ngõ trúc mai

Phụ lục tập thơ Dịu Khúc

Khúc Tháng Giêng

Tầm Xuân