Thơ và Thơ phổ nhạc

Bông hồng đầu năm

Về bến xuân xưa

Cam

Xin

Thưa em phù thủy

Không đề

Mắt lá

Hát trên núi

Đi qua trăm đỉnh mưa rào

Con gái