Thơ và Thơ phổ nhạc

Xuân muộn

Với xuân đồng bằng

Đóa Quì Độ Lượng

Ngồi nghe

Quà sinh nhật

Hương sắc tháng giêng

Khúc hát dưới núi

Xuân thường ngày

Lỡ

Tương tư khúc