Tác phẩm của Mường Mán

Lỡ

Tương tư khúc

Bông hồng đầu năm

Về bến xuân xưa

Cam

Xin

Thưa em phù thủy

Không đề

Mắt lá

Hát trên núi