Tác phẩm của Mường Mán

Phút lặng thinh

Hôm qua

Xuân muộn

Với xuân đồng bằng

Đóa Quì Độ Lượng

Ngồi nghe

Quà sinh nhật

Hương sắc tháng giêng

Khúc hát dưới núi

Xuân thường ngày